PSIHOLOGIE EDUCATIONALA, CONSILIERE SCOLARA SI VOCATIONALA
organizator Asociatia Institutul Roman de Psihologie
Aprobat prin Anexa nr. 3/20.02.2015 la avizul profesional RF-II-B-147/13.05.2014
Durata 2 ani, 4 semestre (2018-2020) - 591 ore
DATA INCEPERE Octombrie 2018, Bucuresti

PREZENTARE CURS

Misiunea principala a acestui program este aceea de a forma psihologi specializati pentru serviciile de asistenta psihologica din unitatile si structurile cu profil educativ.

La baza acestui program de formare au stat urmatoarele considerente:

 • cerintele si exigentele privind formarea initiala a psihologilor cu drept de libera practica formulate de Colegiul Psihologilor din Romania in baza Legii 213/2004
 • cresterea numarului de solicitari pentru formarea psihologilor in domeniul asistentei psihologice in comunitatile educative
 • atractivitatea unui astfel de program prin design si conceptie
 • nivelul crescut de apreciere si vizibilitate al specialistilor din domeniul educational, atat in mediile profesionale cat si in mass-media.

OBIECTIVE

 • Cursul isi propune asigurarea unei cunoasteri specializate cu privire la problematica domeniilor de aplicatie a psihologiei educatiei; consolidarea corpului de profesionisti activi in zona psihologiei aplicate in domeniul educational; validarea unui model functional de pregatire a psihologilor din domeniul educational; dezvoltarea/perfectionarea setului de competente care sa permita obtinerea atestatului de libera practica in domeniul psihologiei si consilierii educationale;
 • Formarea si dezvoltarea de competente transversale transferabile privind: dezvoltarea copilului si adolescentului, psihopatologia copilului si adolescentului;
 • Cercetarea in mediul educational, evaluarea psihologica si psihodiagnoza, consilierea psihologica in scoala, consilierea psiho-educationala in tulburarile de comportament, evaluarea si interventia psiho-educationala in managementul anxietatii si stresului in activitatile de invatare, interventia psihologica in situatii de inadaptare scolara si dificultati de invatare, dezvoltarea personala la copii si adolescenti, psihologia carierei, psihologia pozitiva, consilierea psiho-educationala pentru promovarea starii de bine, consilierea de suport, consultanta psihologica in mediul educational.

ADRESABILITATE

 • psihologilor absolventi ai unei institutii de invatamant superior (cu durata de 4 ani sau de 3 ani – invatamint in sistem Bologna).
 • psihologilor educationali si consilierilor scolari cu treapta de specializare practicant in supervizare care doresc sa promoveze la treapta de specializare autonom.
 • psihologilor care doresc sa-si desfasoare activitatea sau lucreaza in domeniul educational (gradinite, scoli, licee, in sectorul de stat sau privat)
 • psihologilor scolari cu atestat de libera practica, in vederea desfasurarii urmatoarelor activitati specifice: evaluarea si diagnoza copiilor, tinerilor, membrilor familiei si cadrelor didactice – preuniversitare si universitare; consiliere scolara;  consiliere vocationala; interventie psihologica; consultanta; cercetare; formare si supervizare in domeniu; consiliere si interventie educationala in institutii, organizatii si comunitate.

DISCIPLINE STUDIATE

 • Introducere in psihologia educatiei si a invatarii
 • Psihologia dezvoltarii copilului si adolescentului
 • Metodologia cercetarii in mediul educational
 • Evaluare psihologica si psihodiagnoza
 • Etica si deontologie
 • Evaluare psihologica in educatie prin tehnici proiective
 • Consilierea psihologica in scoala
 • Consilierea psiho-educationala in tulburarile de comportament
 • Evaluare si interventie psiho-educationala in managementul anxietatii in activitatile de invatare
 • Metode si tehnici de interventie in hipnoza clinica si psihoterapia eriksoniana cu aplicatii in psihologia educationala
 • Interventii psihologice in situatii de inadaptare scolara si dificultati de invatare
 • Psihopatologia copilului si adolescentului
 • Evaluare si interventie psiho-educationala pentru managementul stresului in activitatile de invatare
 • Metode si tehnici de dezvoltare personala la copii si adolescenti
 • Metode si tehnici de dezvoltare personala pentru cadrele didactice
 • Psihologia carierei
 • Psihologie pozitiva - evaluare si interventie in educatie
 • Consiliere psiho - educationala pentru promovarea starii de bine
 • Consiliere psiho - educationala de suport
 • Metode si tehnici de consultanta psihologica in mediul educational
 • Practica de specialitate
 • Practica supervizata

FORMATORI

Formatorii prevazuti ca titulari de disciplina sunt psihologi educationali, atestati de CPR, cu o bogata activitate de cercetare stiintifica, valorificata in carti, studii si articole publicate si comunicari stiintifice prezentate la manifestarile stiintifice de profil organizate in tara sau in strainatate. 

Toti formatorii au participat la numeroase manifestari stiintifice nationale si internationale, au publicat un mare numar de carti, studii si articole, s-au implicat activ in proiecte de consultanta si formare-dezvoltare profesionala, dovedind atat competente academice, cat si competente practice, aplicative, in domeniul evaluarii si interventiei psihologice educationale.

COMPETENTE

 • cunoasterea unor metode si tehnici de formare si educare a unor deprinderi si atitudini ce contribuie la invatarea eficienta, a capacitatilor de integrare in viata comunitara, a conduitelor si atitudinilor sanogene.
 • cunoasterea si utilizarea in practica a metodelor si tehnicilor de identificare a aptitudinilor, valorilor si intereselor profesionale.
 • abilitarea in realizarea interventiei primare, secundare si tertiare.
 • abilitarea in realizarea de servicii de consiliere psiho-educationala a copiilor si tinerilor aflati in situatii de criza familiala, de inadaptare scolara, sociala, esec scolar, abandon scolar, absenteism etc., precum si a celor cu tulburari de comportament si disciplina, a parintilor, cu privire la importanta climatului familial pentru dezvoltarea optima a copiilor si tinerilor, optimizarea relatiilor dintre familie si scoala; precum si a cadrelor didactice.
 • cunoasterea metodelor si tehnicilor de evaluare si diagnoza a copiilor, tinerilor, membrilor familiei, cadrelor didactice (instrumentele de psihodiagnoza).
 • abilitarea in utilizarea eficienta a instrumentelor de psihodiagnoza pentru surprinderea dezvoltarii cognitive, afective si psiho-sociale a copiilor si tinerilor, la nivel individual si de grup (interpretarea datelor obtinute prin aplicarea testelor si probelor psihologice, formularea concluziilor examenului psihodiagnostic).
 • abilitarea in elaborarea strategiilor de consiliere si dezvoltare personala a copiilor si tinerilor.
 • abilitarea in elaborarea de strategii de eficientizare a deciziei privind cariera.
 • abilitarea in elaborarea de planuri de interventie psihologica, prin valorificarea maximala a resurselor de care dispun copilul, tanarul, familia, gradinita, scoala, comunitatea.
 • dezvoltarea unui comportament orientat umanist, respectand valorile etice si deontologice ale competentei de psiholog educational.
 • dezvoltarea atitudinilor si comportamentelor reziliente si de suport in asistarea competenta a copiilor, adolescentilor si familiilor, precum si a cadrelor didactice.

DEBUSEE PROFESIONALE ALE ABSOLVENTILOR

 • crese, gradinite, scoli, universitati din sectorul public si privat
 • cabinete si centre de asistenta psihopedagogica
 • centre de consiliere si dezvoltare a carierei
 • centre de plasament sau alte institutii de profil.           
 • ONG-uri pentru asistarea si protectia persoanelor cu nevoi speciale, handicap, boli cronice si invalidante, maladii psihotice, familii patogene, violenta domestica, abuz fizic si sexual, familiilor cu copil autist, etc.
 • penitenciare si DGP
 • reteaua nationala de Protectie a copilului
 • Centre de medicina preventiva si educatie pentru un stil de viata sanatos
 • Centre de resocializare si comunitare
 • Cabinete individuale de psihologie

FUNCTIA ABSOLVENTULUI

 • Psiholog cu specializarea in psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala
 • Psiholog scolar (practicant sub supervizare, practicant autonom / specialist / principal) in conditiile recunoasterii dreptului de libera practica conf. Legii 213 din 2004
 • Consilier psihopedagog/educational

RECUNOASTERE PROFESIONALA – Competentele formate in cadrul cursului de formare complementara in Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocationala vor fi certificate de catre Colegiul Psihologilor din Romania, Comisia Aplicativa de Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocationala.

EVALUAREA

Evaluare intermediara

La finalul fiecarui modul cursantii vor primi spre completare o grila de evaluare a cunostintelor si deprinderilor acumulate pe parcursul cursurilor.

Evaluare finala

Programul se va finaliza cu elaborarea si sustinerea de catre participanti a unei teze finale, tip disertatie, in fata unei comisii alcatuite din formatorii pricipali ai programului.

Perioada de intocmire a lucrarilor de disertatie corespunde semestrelor 3 si 4. In semestrul 3 sunt definite si aprobate temele lucrarilor de disertatie. Totodata, in acest semestru cursantii se vor ocupa de documentare, de analiza materialului bibliografic si de realizarea proiectului de cercetare. In semestrul 4 fiecare cursant va efectua practica supervizata; impreuna cu formatorul, cursantii vor avea o serie de intalniri tip coordonare si indrumare pentru finalizarea tezei.

Absolventii cursului vor obtine o diploma / certificat de tip formare complementara, echivalenta unei diplome de master, recunoscutã de CPR.

DESFASURAREA CURSULUI

Cursurile de formare profesionala complementara se vor desfasura sambata si duminica, un cuantum de 15 ore / weekend.

 • Sambata de la 09:00 la 18:30 (8 ore)
 • Duminica de la 09:00 la 17:30 (7 ore)

Durata: 2 ani, 4 semestre, 591 ore.

Cursantii deconteaza costul cazarii si transportului formatorilor care nu sunt din Bucuresti

BAZA MATERIALA

Activitatile se vor desfasura la sediul Asociatiei INSTITUTUL ROMAN DE PSIHOLOGIE, unde exista spatii special amenajate pentru activitatile de curs si pentru cele practice, dotate cu mobilier, aparatura, materiale de lucru, precum si in alte locatii dotate corespunzator. De asemenea, pentru activitatile de psihodiagnoza au fost achizitionate de catre IRP instrumente psihodiagnostice moderne si, mai ales, adaptate si standardizate pe populatie romaneasca.

INSCRIERE SI ADMITERE

Inscrierea si admiterea la acest program de formare se vor face in baza depunerii unui dosar al fiecarui candidat, precum si printr-un interviu cu comisia alcatuita din formatori.

Candidatii declarati admisi capata calitatea de cursant. In urma admiterii se va incheia un contract de studii intre cursant si Asociatia INSTITUTUL ROMAN DE PSIHOLOGIE.

CONTINUT DOSAR INSCRIERE:

 • cerere inscriere ( se solicita prin e-mail la office@irp.ro)
 • copie carte de identitate
 • copie certificat de nastere
 • copie certificat de casatorie daca este cazul
 • copie diploma licenta sau adeverinta student
 • cv/ scrisoare de intentie - eseu
 • copie dupa acte care atesta participarea la alte formari in psihoterapie, grupuri de dezvoltare personala
 • 2 poze buletin
 • taxa analizare dosar si interviu 200 lei